NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Overzicht PROMs voor 13 aandoeningen

De NVvH heeft door DICA een inventarisatie laten uitvoeren van PROMs (Patiëntgerapporteerde uitkomsten) voor 13 verschillende aandoeningen. Het rapport bevat een overzicht van PROMs en welke reeds gebruikt worden in de praktijk. Werkgroepen met

Gewijzigde deadlines NTvH

De deadlines voor het NTvH zijn gewijzigd. Het betreft:  NTvH 5, thema 'handigheid'. Auteursdeadline 30 augustus (verschijnt 27 sept) NTvH 6, thema 'duurzaamheid'. Auteursdeadline 18 oktober (verschijnt 15 nov)

ABSITE kennistoets 3 december

De ABSITE kennistoets zal dit jaar op dinsdag 3 december plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet gelukt om de datum op een vrijdag in te plannen in verband met reeds ingeplande congressen en cursussen. Ook het uitwijken

Advies Gezondheidsraad Bevolkingsonderzoek AAA

Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het

Richtlijn Pancreascarcinoom beschikbaar

De herziene richtlijn pancreascarcinoom is vanaf heden beschikbaar. De richtlijn uit 2011 is door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van prof.dr. O.R.C. Busch en met subsidie van de SKMS herzien. De richtlijn kunt u raadplegen op de

Herijking Normtijden LOGEX

In het voorjaar van 2018 heeft het NVvH bestuur ingestemd met ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Een belangrijk doel van dit project was om voor de totale Heelkunde alle normtijden te herijken op het niveau van zorgactiviteiten. De beoogde

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

In de Nieuwsbrief van oktober 2018 is een oproep geplaatst aan onze leden om een onderzoek voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs in te sturen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen, waaronder 7 NVvH leden hebben een onderzoek

Invitational Conference, 4 september 2019

Op 22 november a.s. wordt de voorzittershamer overgedragen aan collega Bonjer. Onder zijn leiding zal een nieuwe strategie zijn intrede doen. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vraagt het bestuur velen om te klankborden op de conceptplannen

Project Fit to perform afgerond

Het onderzoek onder aios en chirurgen naar alertheid voorafgaan, tijdens en na de dienst, is afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de chirurgendagen op 16 mei jl. Samenvattend: De resultaten van metingen rondom 100 specialistendiensten en 100

Beleidskaderdag 2019: Op weg naar 2024

Op de beleidskaderdagen in januari is een start gemaakt met het nieuwe Strategisch Beleidsplan richting 2024. De afgelopen maanden zijn 5 werkgroepen met de volgende 6 thema’s aan de slag gegaan: Kwaliteit & Veiligheid Leven lang leren,

Let’s talk safety

In het project ‘Let’s talk safety’ heeft de NVvH in samenwerking met het Jonh Hopkins instituut in Boston een korte, gevalideerde vragenlijst ontwikkeld voor het meten van het patientveiligheidsklimaat in de peri-operatieve setting. Er ligt

Informatiekaart en Wijzigingsdocument

In een Informatiekaart zet de NZa de belangrijkste wijzigingen op een rij. In het Wijzigingsdocument vindt u een overzicht van de releasedocumenten, de prestaties/tarieven en overige relevante documenten

Bijeenkomst voor maatschapsmanagers Chirurgie

Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor maatschapsmanagers. Voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben wij de NZa bereid gevonden om ons bij te praten over: de regelgeving voor de medisch specialistische zorg die vanaf 2020 van kracht wordt,

Schoemakerprijzen 2019

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het

Dataverificatie eenvoudiger en goedkoper

In opdracht van de NVvH is met verkregen budget vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten een methodiek ontwikkeld voor dataverificatie op basis van financieel-administratieve data. Dit komt de betrouwbaarheid van de data ten goede en maakt het

45ste EBSQ examen op 27 en 28 september in Wenen

Het 45ste EBSQ examen vindt plaats op 27 en 28 september in Wenen (na de jaarlijkse bijenkomst van de ESCP). De deadline voor inschrijving is 27 juni 2019. Aangezien het examen in Nederland sterk aan populariteit wint zullen naar verwachting dit jaar vele

DICA: Codman dashboard

DICA presenteert het Codman dashboard: het nieuwe en intuïtieve benchmark-instrument voor DICA-registraties waarmee u meer inzicht krijgt in de prestaties van uw ziekenhuis. Eind mei is het nieuwe dashboard beschikbaar voor de DCRA, NBCA,
« ... 24 25 26 27 28 » 27/28 (831)