NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Vier Zinnige Zorg projecten oncologie afgerond

Het Zorginstituut Nederland heeft vier Zinnige Zorg-projecten op het gebied van de oncologie afgerond. Het betreft: nacontrole bij borstkanker, dure geneesmiddelen bij niercelkanker, dure geneesmiddelen bij castratierefractair prostaatkanker en zorg in de

CZ Zorgprijs 2023 van start

Het CZ Fonds reikt de CZ Zorgprijs uit om vernieuwende projecten rond een specifiek thema te bevorderen. Het beste project krijgt een cheque van € 15.000. Daarnaast zijn er nog prijzen van € 10.000 en € 5.000. Met het

Safety Climate Thermometer

Hierbij presenteren we de Safety Climate Thermometer (SCT). Dit praktische instrument is ontwikkeld in opdracht van de NVvH met als doel chirurgische teams handvatten aan te reiken om de communicatie tussen teamleden te stimuleren en te structureren en te

Mandateringen en mutaties juni 2023

Richtlijnen dr. S. Damude en dr. M. van Heijl zijn op voordracht van de NVT afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Hand en Pols dr. E. Flikweert is op voordracht van de NVT afgevaardigd in de leidraadwerkgroep Spoedzorg voor

Rapportage Zorgpad heupfractuur

Bijgevoegd treft u aan de eindevaluatie van het project Landelijk EPD Zorgpad Heupfractuur. Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

  • Duurzaamheid
Tip: Vergroen je netten!

Welke instrumenten gebruik je nou echt van je netten? Door kritisch te kijken naar je netten kan je een mooie reductie in het aantal netten en ongebruikte instrumenten maken. Dat scheelt in sterilisatiekosten en milieu-impact. In het LUMC hebben wij dit

Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Het jaar 2022 stond naast de viering van het 120-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde vooral in het teken van elkaar weer ontmoeten. In het Jaarverslag blikken we terug op alle highlights, geven we inzicht in het jaar in cijfers en de

Terugblik Chirurgendagen 2023 HEEL-Kundig!

Op donderdag 25 en vrijdag 26 mei vonden de Chirurgendagen 2023 HEEL-Kundig! plaats in Veldhoven. De Chirurgendagen werden door Voorzitter Bernard Elsman en Congrescommissie Voorzitter Ivar de Bruin geopend.  Tijdens de plenaire opening spraken

Aanmelden liesbreuk registratie

De aanmelding voor de liesbreukregistratie is onlangs van start gegaan! Tien ziekenhuizen hebben zich al aangemeld. We nodigen u van harte uit zich ook aan te sluiten. De liesbreukregistratie (DIHA - Dutch Inguinal Hernia Audit) is een

Mandateringen en mutaties mei 2023

Commissie Richtlijnen dr. J.W.A. Burger is op voordracht van de NVCO en NVGIC afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Oncologie onderste tractus digestivus. dr. A.M. Dinaux is op voordracht van de Commissie Richtlijnen afgevaardigd in de

NVVL VATS lobectomie cursus: inschrijving open

De inschrijving voor de NVVL VATS lobectomie cursus op 22 september 2023 in het RadboudUMC is geopend. Inschrijving kan door een e-mail te sturen naar nvvl@heelkunde.nl. De kosten bedragen 150 €. Er zijn een beperkt aantal plaatsen

Gepubliceerd: Factsheet Transformatiegelden

Om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden heeft VWS 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties. De Federatie heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een factsheet opgesteld met

Visie Zorginstituut op Pakketbeheer

In afstemming met diverse landelijke partijen heeft het Zorginstituut een aantal koersbepalende documenten gemaakt over pakketbeheer. Deels betreft dit een actualisatie van bestaande documenten. ‘Passend pakketbeheer voor passende zorg’ is een

Standpunt Prehabilitatie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft het ‘Standpunt Prehabilitatie’ uitgebracht. De aanleiding voor het ontwikkelen van dit kwaliteitsdocument is de groei van het aantal ziekenhuizen dat een vorm van prehabilitatie aanbiedt aan
« ... 4 5 6 7 8 ... » 7/28 (831)