NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Jeroen Meijerink ontvangt Zilveren Legpenning

Op donderdag 8 december ontving Jeroen Meijerink uit handen van voorzitter Bernard Elsman een Zilveren Legpenning als erkenning en waardering voor zijn grote verdiensten als innovatief chirurg en zijn initiatieven rond het verduurzamen van de operatieve

Eenduidige registratie conciliumcodes Heelkunde

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn momenteel twee lijsten met conciliumcodes voor Heelkunde in gebruik: versie 2006 en versie 2014. Reden voor de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om samen met DHD een vernieuwde, eenduidige lijst (versie 2023) op

483 aios nemen deel aan Jaarlijkse Kennistoets

Op 2 december hebben 483 aios heelkunde (inclusief vooropleidingsaios) de jaarlijkse kennistoets afgenomen. Vanaf 13.30 uur hadden de aios 4 uur de tijd om 216 vragen te beantwoorden. Daar waar tot twee jaar geleden de Amerikaanse ABSITE werd afgenomen,

  • Acute Zorg
Senioriteit aan de poort in het Amphia

Op 22 juni 2022 heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) ‘Spoedeisende Heelkunde’ gepubliceerd; een document waarin de NVvH zich uitspreekt over de rol en de verantwoordelijkheden van de chirurg in de acute keten. Maar hoe wordt de

Oproep aan chirurg-intensivisten

Door de AVG regeling is het niet mogelijk om gegevens van alle chirurgen met GIC geregistreerde IC aantekening in beeld te krijgen.  Patrick Schouwenberg en Rob Wilting zijn gemandateerde chirurgen voor de stuurgroep en expertgroep Intensive Care. De

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november overhandigde Milan Richir namens de Werkgroep Zorgevaluatie de vernieuwde Kennisagenda 2.0 aan voorzitter Bernard Elsman. Een mooie mijlpaal. Wij stelden vier vragen aan Milan over deze nieuwe

Project PROM Heupfractuur

Het project PROMs in de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) is afgerond. Het doel van het project was om te bepalen hoe haalbaar en uitvoerbaar de landelijke implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten aan de zorgketen voor patiënten met een

Contactgegevens vertrouwenspersoon NVvH

Op 11 februari 2022 bracht het Bestuur van de NVvH een statement uit over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de misstanden achter de schermen bij het tv programma The Voice of Holland en de publicatie in NRC en het Nederlands

Federatie Medisch Specialisten: Nieuwsmonitor

De Federatie Medisch Specialisten biedt wekelijks als service een nieuwsoverzicht, om lezers op de hoogte te brengen van het laatste nieuws van de Federatie, de wetenschappelijke verenigingen en de medisch-specialistische zorg.  Lees de

Herziening Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie

Sinds 2015 worden bij opname en ontslag gegevens van klinische revalidanten met een dwarslaesie verzameld in de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD). Recentelijk is de NDD inhoudelijk herzien. Meer informatie en een overzicht van de gegevens die

Gemandateerde leden november 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: dr. B.R. Saleem, is op voordracht van de NVvV, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Raynaud. dr. A.B. Francken, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de

  • CASH
Inschrijving CASH3.F

De inschrijving voor de CASH3.F ofwel Finalistentrack is geopend! De cursus vindt plaats op 1 december aanstaande. De Finalistentrack is de afsluitende (verplichte) CASH-cursus voor 6e jaars aios, maar ook 5e jaars aios kunnen meedoen (bij voldoende

Kennisagenda 2.0 gepubliceerd

De Kennisagenda 2.0 van de NVvH is door het bestuur vastgesteld en zal tijdens de algemene ledenvergadering 18 november a.s. worden toegelicht. De update van de bestaande kennisagenda geeft richting aan toekomstig evaluatieonderzoek van bestaande, breed

Overlijdensbericht Kees Dejong

Met droefheid heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van het overlijden van de heer prof.dr. Kees Dejong op vrijdag 21 oktober jongstelden. In 2021 ontving Kees een Gouden Legpenning voor zijn wetenschappelijke verdiensten voor de chirurgie. Hij
« ... 7 8 9 10 11 ... » 10/28 (831)