NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

MMV-congres: De kunst van het opleiden

De inschrijving is geopend voor het MMV-congres 2022 georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten op woensdag 7 december 2022. Het thema van het congres dat ook dit jaar weer online plaatsvindt is: De kunst van het opleiden. Naast de plenaire sessies

MedTech Twente Week

"Samen de toekomstige gezondheidszorg versterken met medische technologie." Van 2 t/m 4 november 2022 vindt de eerste editie van de MedTech Twente Week plaats. Een breed meerdaags programma voor onder meer onderzoekers, corporates, startups,

Nieuwsbrief NZa medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt regels op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en houdt toezicht op het naleven hiervan. De NZa heeft een nieuwsbrief  'medisch-specialistische zorg' gepubliceerd. Klik hier voor de hele nieuwsbrief

Gemandateerde leden oktober 2022

Het Algemeen Bestuur heeft het volgende lid gemandateerd:  drs. A.M.T.J. Raben, op voordracht van de IC, af te vaardigen in de klankbordgroep Luchtwegmanagement. Het Bestuur van de NVvH wenst de gemandateerden veel wijsheid en succes bij

Oproep: abstract reviewers gezocht

Tijdens de jaarlijkse congressen van de NVvH maken de vrije voordrachten een belangrijk onderdeel uit van het wetenschappelijke programma. Het doel is om ruimte te geven aan (jong) talent en om onderzoek van Nederlandse bodem een podium te bieden.

Vragenlijst Richtlijnen en Kwaliteitsadviezen

Heeft u ook moeite de best beschikbare medisch wetenschappelijke kennis snel te vinden? Wilt u sneller toegang tot gedegen informatie voor een moeilijke patientencasus? Hoe wilt u geholpen worden uw kennis goed op peil te houden? Deel uw ervaring in

Bestuurswissel 18 november

Op 18 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige Secretaris Kwaliteit & Veiligheid, Dhr. dr. H.B.A.C. Stockmann (Hein) af. Het bestuur draagt Mevr. dr. A.F.W. van der Steeg (Lideke) voor als kandidaat voor Secretaris Kwaliteit &

  • Webinar
Terugkijken: webinar Integraal Zorgakkoord

Woensdag 28 september namen ruim 1000 medisch specialisten deel aan het webinar van de Federatie Medisch Specialisten over het Intergraal Zorgakkoord (IZA). In het webinar is het onderhandelings- en besluitvormingsproces toegelicht en is besproken wat er

  • In de media
Traumachirurg Frank IJpma op RTV Noord

Inspirerend item op RTV noord: Traumachirurg Frank IJpma (UMCG) loopt met een team van 40 personen (bestaande uit herstelde ernstige verwonde patiënten, verpleegkundigen, gipsverbandmeesters en artsen) een hardloopwedstrijd van 4 mijl. Het item laat zien

Inschrijving open: webinar Integraal Zorgakkoord

De Federatie Medisch Specialisten nodigt u uit voor een webinar over het Integraal Zorgakkoord. Tijdens het webinar zullen wij het gelopen onderhandelings- en besluitvormingsproces toelichten en bespreken wat er in het IZA staat. Wat gaat er de komende tijd op

Vacature lid Kascommissie

Binnen de Kascommissie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is een vacature ontstaan. De Kascommissie bestaat uit twee leden van de NVvH. De opdracht van de kascommissie bestaat uit het controleren van de jaarstukken en kan op basis hiervan

Verzoek aan opleiders: doorgeven vooropleidingsaios

Aan alle opleiders het verzoek om (indien nog niet gedaan) nieuwe vooropleidingsaios die begin 2023 hun opleiding starten zo snel mogelijk door te geven aan opleiding@heelkunde.nl. Graag ontvangen we hun naam, mailadres en oorspronkelijke opleiding (OP, PL,

Gemandateerde leden september 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: dr. S. Woltz, op voordracht van de NVT, af te vaardigen in de clusterstuurgroep Letsel na ongeval. dr. C.E.J. Sloots, op voordracht van de NVKC, af te vaardigen in de richtlijnwerkgroep Veilig
« ... 8 9 10 11 12 ... » 11/28 (831)