NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

  • In de media
Jaap Bonjer bij WNL Op Zaterdag

Ziekenhuizen zijn in het westen van het land nog altijd niet aan de door de pandemie uitgestelde zorg toegekomen. Dat zegt Jaap Bonjer, chirurg in het Amsterdams UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

Bestuurswissel 18 november

Op 18 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, prof. dr. H.J. Bonjer af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. B.H.P. Elsman, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt prof. dr. I.B. Schipper

Gezocht: leden werkgroep richtlijnontwikkeling

Voor de herziening van enkele WIP-richtlijnen is de NVvH op zoek naar leden die deel willen nemen in een richtlijnwerkgroep. Voor het volgende onderwerp zoeken wij nog een deelnemer: BRMO Deelname aan een richtlijnwerkgroep neemt circa twee

Landelijke campagne Samen Beslissen gestart

Op maandag 6 september is de landelijke durende campagne over Samen Beslissen van start gegaan. De campagne Samen Beslissen maakt onderdeel uit van de afspraken uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018-2022 en is een

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

De richtlijn Distale radiusfracturen is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Het gaat om de volgende modules: het optimale beeldvormende onderzoek; indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de

NVKC Nascholingsdag

Op 10 september 2021 organiseert de Nederlandse Vereniging voro Kinderchirurgie (NVKC) een nascholingsdag voor gecertificeerde chirurgen bij kinderen en kinderchirurgen.  Bekijk en programma en schrijf u in

Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit

De NVvH/NvT heeft in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen voor Orthopedie, Klinische Geriatrie en Interne Geneeskunde nieuwe variabelen voor de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) ontwikkeld en getest. Het project stond onder leiding van dr. Han

Aanpassingen Infectiepreventie Covid-19

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de FMS heeft een afschalingsmatrix gemaakt van aanpassingen Covid-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie / doorgemaakte infectie. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar het

Enquête chirurgische arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor Jonge Klaren geeft veel zorgen en onzekerheden. De heelkunde staat hier niet alleen in. Ook bij andere specialismen speelt deze problematiek. Er is niet één duidelijke oorzaak te benoemen; het is een complex vraagstuk dat

  • In de media
Vaatchirurgen ETZ opereren via de cloud

Vaatchirurgen in het ETZ werken voortaan met een nieuwe beeldvormende 3D-techniek tijdens aneurysma-operaties. Dankzij deze software kunnen de specialisten de operatie tot in detail op beeld volgen, wat leidt tot minder complicaties, een kortere operatietijd
« ... 10 11 12 13 14 ... » 13/25 (738)