NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Verzending NTvH

Er zijn wat problemen geweest met de verzending van het NTvH. Mocht u het niet hebben ontvangen, laat het ons weten op nvvh@heelkunde.nl, dan sturen we er een na (zo lang de voorraad strekt). U kunt overigens altijd het nummer ook digitaal lezen.

Heelkunde op de KNMG Carrièrebeurs 2019

Ontdekken bij welk vak je doktershart ligt. En hoeveel kans je maakt om daar in opleiding te komen. Of gewoon maar eens kijken welke vervolgopleidingsmogelijkheden je zoal hebt. Op 5 oktober 2019 organiseerde KNMG het carrière-event voor

Bestuurswisseling 22 november

Op 22 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter,  dhr. dr. J.C.A. de Mol van Otterloo (Alexander) af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dhr. prof. dr. H.J. Bonjer (Jaap), terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Dit

Meld u aan voor de Wetenschapsavond op 31 oktober

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde op 31 oktober as. die in het teken staat van wetenschap en zorgevaluatie. We hebben een aantal prominente leden met een groot track record op het gebied van

Visiteren op maat

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft, met hulp van een SKMS-subsidie, een project opgestart om de kwaliteitsvisitatie verder door te ontwikkelen waarbij één van de speerpunten is dat de administratieve lasten worden verminderd. De eerste

Overzicht PROMs voor 13 aandoeningen

De NVvH heeft door DICA een inventarisatie laten uitvoeren van PROMs (Patiëntgerapporteerde uitkomsten) voor 13 verschillende aandoeningen. Het rapport bevat een overzicht van PROMs en welke reeds gebruikt worden in de praktijk. Werkgroepen met

Gewijzigde deadlines NTvH

De deadlines voor het NTvH zijn gewijzigd. Het betreft:  NTvH 5, thema 'handigheid'. Auteursdeadline 30 augustus (verschijnt 27 sept) NTvH 6, thema 'duurzaamheid'. Auteursdeadline 18 oktober (verschijnt 15 nov)

ABSITE kennistoets 3 december

De ABSITE kennistoets zal dit jaar op dinsdag 3 december plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet gelukt om de datum op een vrijdag in te plannen in verband met reeds ingeplande congressen en cursussen. Ook het uitwijken

Advies Gezondheidsraad Bevolkingsonderzoek AAA

Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het

Richtlijn Pancreascarcinoom beschikbaar

De herziene richtlijn pancreascarcinoom is vanaf heden beschikbaar. De richtlijn uit 2011 is door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van prof.dr. O.R.C. Busch en met subsidie van de SKMS herzien. De richtlijn kunt u raadplegen op de

Herijking Normtijden LOGEX

In het voorjaar van 2018 heeft het NVvH bestuur ingestemd met ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Een belangrijk doel van dit project was om voor de totale Heelkunde alle normtijden te herijken op het niveau van zorgactiviteiten. De beoogde

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

In de Nieuwsbrief van oktober 2018 is een oproep geplaatst aan onze leden om een onderzoek voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs in te sturen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen, waaronder 7 NVvH leden hebben een onderzoek

Invitational Conference, 4 september 2019

Op 22 november a.s. wordt de voorzittershamer overgedragen aan collega Bonjer. Onder zijn leiding zal een nieuwe strategie zijn intrede doen. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vraagt het bestuur velen om te klankborden op de conceptplannen
« ... 19 20 21 22 23 ... » 22/24 (697)